Loading...

Устойчивото строителство - мит или реалност?

Устойчивото строителство - мит или реалност?
10.07.2020

Архитекти, инженери, строители се водят по световните тенденции и гръмко обявяват, че следващият им проект ще бъде с устойчиво строителство, оранжерия на покрива или фотоволтаична система. Това строителство по дефиниция не цели само печалба, но и се стреми да оптимизира потреблението на материали, енергия и суровини с цел намаляване отпечатъка на човека върху околната среда.

Началото на движението за устойчиво развитие, от което е част идеята за устойчиво строителство, е поставено за първи път през 1987г. в доклад на Комисията по околната среда и развитието към ООН. Терминът е обяснен като развитие, което се стреми да задоволи нуждите на сегашното поколение без да намали или компрометира възможността на бъдещите поколения хора да посрещнат своите нужди. Това е едновременно инструмент и стратегия за оптимизиране на взаимодействието между човека и природата по начин, който не само постига определени икономически цели, но и помага за социалното и екологичното развитие на обществото. 

Строителството като сектор от икономиката консумира до 40% от добитите природни ресурси на развитите държави и между 30 и 40% от енергията, която произвеждат. Създаването и използването на сгради е отговорно за около 40% от емисиите на парникови газове в света. Нездравословните практики в строителството, които целят да спестят време или пари на изпълнителите и купувачите нанасят сериозни последствия върху околната среда и климата. Ставаме свидетели ежедневно на последиците от безотговорното отношение на човечеството към природата - природните бедствия като земетресения, наводнения, ураганни ветрове, суша и дъжд, които са резултат именно от неблагоприятните промени в климата. 

В крайна сметка спестяването на пари излиза прескъпо за всички. Изчислено е в доклад на Стърн от 2006г., че е необходим едва 1% от световния брутен вътрешен продукт, за да бъдат въведени мерки за управление на глобалното затопляне, но бездействието би ни струвало от 5 до 20% от световния БВП. 

С оглед на всичко това става ясно като бял ден, че бъдещето е енергоефективно, устойчиво и с мисъл за околната среда. Строителният бранш се нуждае от използването на тежки и мощни строителни машини в името на продуктивността на проекта. Закупуването на нови строителни машини, които отговарят на стандартите за устойчивост (с по-малко изпарения, по-малко използвано гориво) обаче се оказва доста трудно за собствениците на малки и средни бизнеси. 

Проучвания показват, че закупуването на подобен тип оборудване е огромен риск за собствениците, както и поглъща до 36% от бюджета за съответния проект. Решението в този случай се крие в наемането на необходимите за работата машини. 

Наем на строителни машини като идея звучи интересно именно защото имате възможност за по-голям избор на машина, отговаряща на Вашите нужди, спестявате пари от закупуването и сервизирането на тежко строително оборудване и давате своя принос към устойчивото развитие и устойчивото строителство. 

Фокусът при устойчивото строителство обикновено е изместен към използването на рециклирани материали и суровини, иновативното използване на построената сграда и добивът на възобновяема енергия. Много рядко усилията за подобряване на ефективността и природосъобразността започват още от самия строеж на сградата. 

По света и в България “зеленото” строителство, устойчивото развитие и устойчивото строителство са красиви идеи, които все повече навлизат и в ежедневния живот на хората, както и дълбоко в структурата на бизнесите. Новите технологии позволяват оптималното използване на необходимите машини, но с намаляване на използваните природни ресурси. Наемът на нови (или поне произведени през 1999г.) строителни машини е поглед в бъдещето, който улеснява настоящето.