Loading...

10 опасности на строителната площадка - част 1

10 опасности на строителната площадка - част 1
28.07.2020

Работата на модерната строителна площадка крие безброй опасности както за работниците, така и за целостта на сградата и здравето на бъдещите ѝ ползватели. Какви обаче са рисковете за работещите на строителен обект - видими, невидими и често подценявани?

10. Миниатюрни влакна във въздуха:

Подобно на така печално известния азбест, частици от други влакна и материали, използвани в строителството, биха могли да увредят здравето на работниците и ползвателите на съответния строителен обект. Някои от тези частици при вдишване или поглъщане са токсични и могат да доведат до различни заболявания, включващи астма, ХОБС и други. 

Тази опасност е невидима с просто око поради размера си, затова е трудно да бъде избегната при работа без използването на необходимите предпазни средства като противопрахова маска и защитни очила. 

 

9. Електричество

Тъй като строителните площадки представляват незавършени или пък почти разрушени сгради, има огромен шанс кабелите там да са оголени, необезопасени или потенциално наранени по някакъв начин. 

Около хиляда произшествия на работното място всяка година са свързани с електричеството. По-голяма част от инцидентите, за които е съобщено, са в резултат на проблем с подземни или висящи кабели на строителната площадка, както и неизправности в използваното електрическо оборудване. 

 

8. Азбест

Азбестът е един от най-големите убийци в строителната индустрия, тъй като е невидим враг, от когото не може да се избяга. Среща се в керемидите, стените и в покривите на сградите. Бил е широко използван в строителството през 70-те и 80-те години на миналия век, намира приложение в близо 3000 вида изделия. 

Името се използва за шест срещащи се в природата влакнести минерала, повечето от които магнезиеви силикати. Тяхното вдишване причинява фатални и сериозни заболявания поради факта, че влакната оставят в тялото завинаги, не могат да бъдат изкарани чрез кашлица или по друг начин. 

Болестите, свързани с вдишването на азбест, се появяват до 5 години след пряк контакт. Около 125 милиона души по света са изложени или са били изложени на такива контакти по време на професионалния си живот и всеки ден 90 000 от тях умират поради настъпилите в болестите им тежки усложнения. 

 

7. Срутване на изкоп

Срутването на изкоп по време на работа е често срещано явление, но е много по-опасно отколкото си мислите. 1 кубичен метър пръст тежи между 1.3 и 1.7 тона - колкото един мини багер. По всяко време сградите в процес на строене има възможност да се срутят внезапно в резултат на неадекватни строителни процеси - неукрепен изкоп, липса на отводняване преди направата на изкоп, непредвидено свличане и други. 

Преди работа по изкоп техническите ръководители на проекта е задължително да вземат всички възможни предпазни мерки за безопасността на своите служители, както и на самата сграда и всички, които в последствие ще я използват. 

 

6. Ръчно боравене с товар и материали

Множество различни инструменти, материали и отпадъци се движат в строителните площадки всеки ден. Стълби, тежки отпадъци, торби с материали - ръчното боравене с тях крие огромни рискове за здравето на работниците. Европейско изследване на условията за работа на 15 страни-членки показва, че 33% от работниците в Европа страдат от болки в гърба, като работещите в строителния сектор са особено предразположени към подобни проблеми. 

Начин да се избегне опасността от дългосрочни проблеми със здравето на работниците е спазването на съответните директиви за здраве и безопасност на работното място. Съществуват минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчното боравене с товари, отнасящи се до действия, които носят риск за долната част на гърба.