Loading...

10 опасности на строителната площадка - част 2

10 опасности на строителната площадка - част 2
28.07.2020

5. Синдром на пневматичен шок (HAVS синдром) 

Продължителната употреба на вибриращи инструменти може да причини значителни увреждания на кръвоносните съдове, нервите, сухожилията, костите и ставите на работника. “Причинен от вибрация бял пръст” е най-често срещания здравословен проблем сред операторите на ръчни вибриращи инструменти. Нарича се "травматичен вазоспастичен синдром", “синдром на пневматичния чук”, “синдром китка-ръка” или “синдром на пневматичен шок”. Симптомите от него се задълбочават, когато ръцете на засегнатия човек са изложени на студ. Етапите на симптомите на заболяването включват както леки реакции като редки атаки, засягащи само върховете на пръстите, така и тежки и чести атаки, засягащи повечето пръсти и дори причиняващи трофични промени в тях. 

Този синдром е предотвратим с използването на подходяща защитна екипировка, добра поддръжка на оборудването и регулиране на времето, което работниците прекарват, използвайки такъв вид оборудване. 

 

4. Шум

Строителните площадки са изключително шумни. Един чук, забиващ пирон, достига впечатляващите 120-140 децибела - колкото музиката на рок концерт. Според изследвания 20% от хората, излагани регулярно на 90 децибела ниво на шума, страдат от известна загуба на слуха. 

За сведение - челните товарачи отблизо постигат ниво на шума 84-93 децибела, при булдозерите отблизо е 93-96 децибела, крановете са 90-96 децибела. Бърза проверка за това дали на строителния обект е прекалено шумно е това дали трябва да повишите глас, за да Ви чуе някой, който се намира на 1 метър от вас.

Най-вредни за здравето са внезапните силни шумове, както и разсейването, породено от тях, ако се отрази по негативен начин на работата. Рисковете от загуба на слуха могат да бъдат сведени до минимум чрез използването на защитни средства за ушите и редовни оценки на риска, извършвани от техническия ръководител или работодателя. 

 

3. Подхлъзвания, спъвания и падания

Изключително срещана причина за наранявания на строителните площадки е именно падането - може да доведе както до дребна синина, така и до внезапна смърт. Такива неща могат да се случат навсякъде, но хората, работещи в строителната индустрия, са подложени на непрекъснат риск поради голямото количество на различни материали и инструменти наоколо, както и неравния терен на повечето обекти. 

Строежите трябва да бъдат щателно наблюдавани за опасности, които могат да доведат до падане или спъване на работниците. Нараняванията могат да бъдат избегнати при добро осветено работно място, липса на излишни или опасни предмети по пода и обособяване на специални места за събиране и складиране на боклуци. 

 

2. Движещи се машини

Строителните обекти са динамично променящо се работно място за всички. Затова е важно работниците да са наясно със средата си и да избягват да се намират в близост до движещи се машини от тежката строителна механизация, за да бъдат предотвратени тежки наранявания и смъртни случаи. Отговорността за това е както на операторите на машините да са наясно с обстановката - хората наблизо, неравностите на пътя на машината, възможностите за грешка, така и на работещите наоколо хора - трябва да избягват работа в близост до движещите се машини. 

 

1. Работа нависоко

Според доклади за нещастните случаи в строителната индустрия през 2015-2016г. 25% от смъртните случаи на строителни работници са във връзка с падане от високо, което прави работата нависоко номер 1 причина за смъртност. Мерките за предотвратяване на това включват задължително обучение за работниците, които са изложени на този риск и избягването  Тези курсове за обучение включват инструктаж за безопасна работа на скелета, стълби, покриви, платформи и други. 

Има мерки за предотвратяване на това, които включват задължителни курсове и обучение за работници, които са изложени на този риск и избягването на работа нависоко, когато е възможно. Тези курсове за обучение могат да включват, но не се ограничават до, безопасна работа върху скелета, стълби и покриви.

Хареса ли ви статията? Прочетете първа част: 10 опасности на строителната площадка - част 1