Loading...

Услуги с Пътно строителни

Услугата включва машина, оператор, гориво и транспорт

  • Кат. код: UST3762
По договаряне
  • Кат. код: UST3761
По договаряне
  • Кат. код: UST3760
По договаряне
Пътно строителни

Астралис България предлага на своите клиенти Услуги с пътно-строителна механизация. Услугата е цялостна и включва механизация, механизатор, гориво и транспорт до обект. С машините ни се работи ежедневно и са в постоянна готовност за работа. Операторите са с богат опит в инфраструктурното строителство. Една машиносмяна е с продължителност до 8 часа в рамките на един работен ден. Операторът и транспортът са за наша сметка. Разполагаме с различни видове пътно строителни машини – Асфалтополагачи, Грейдери, Пътни фрези. Те ще ви позволят да извършвате голям набор от дейности като : Фрезоване на асфалт, фрезоване на бетон, заравняване на настилки, профилиране на почва, изграждане на чакълен път, премахване на коловози от пътната настилка, полагане на асфалт. Тези машини се използват при строителство на пътища, строителство на паркинги, ремонт на пъна настилка, изграждане на велоалеи и много други. Препоръчително е клиента или негов представител да упражнява контрол върху точното изпълнение на задачата, за да бъде максимално доволен от услугата. Свържете се с нас, за да ви консултираме относно най-подходящата машина за вашите нужди.